Тела и органи лиге

Скупштина

Дијана Константиновић

Председник

Управни одбор

Ана Живановић

Председник

Мики Златковић

Потпредседник

Александар Бојичић

Члан

Иван Ускоковић

Члан

Александар Џодан

Члан

Милош Стевановић

Члан

Душан Радовић

Члан

Секретар

Лига

Иван Миливојевић

Директор

Зоран Тијанић

Сарадник за судијска питања

Надзорни одбор

Бранислав Тасић

Председник

Слободан Милошевић

Члан

Лазар Мишков

Члан