Тела и органи лиге

Скупштина

Душан Мирковић

Председник

Управни одбор

Ана Живановић

Председник

Светлана Ничевски

Потпредседник

Мики Златковић

Потпредседник

Мирољуб Станић

Члан

Иван Ускоковић

Члан

Александар Џодан

Члан

Милош Стевановић

Члан

Жарко Ћирковић

Члан

Мирко Шуман

Члан

Секретар

Лига

Иван Миливојевић

Директор

Владимир Николић

Сарадник за судијска питања