Одлуке и упутства

Одлуке и упутства

Одлука о висини чланарине
Упутство о спортским објектима
Упутство за попуњавање записника
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза
Одлука о висини трошкова службених лица