Сви документи

Сви документи

Одлука о висини чланарине
Упутство о спортским објектима
Упутство за попуњавање записника
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза
Статут РСС
Правилник о рукометним такмичењима
Регистрациони правилник
Дисциплински правилник РСС
Пропозиције РСС
Правилник о антидопингу РСС
Правилник о безбедности РСС
Кодекс понашања службених лица
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о лиценцирању
Правилник о организацији и одигравању утакмица
Одлука о висини трошкова службених лица
01 - Извештај о прегледу спортског објекта
02 - Захтев за издавање лиценци
Записник са рукометне утакмице