Сви документи

Сви документи

Регистрациони правилник
Правилник о рукометним такмичењима
Дисциплински правилник
Правилник о сталној арбитражи
Правилник о безбедности РСС
Правилник о лиценцирању
Правилник о утврђивању здравствене способности
Протокол о организацији утакмица у условима Ковид-19
О1 - Извештај о прегледу спортског објекта
О2 - Захтев за издавање лиценци
О3 - Записник са рукометне утакмице
О4 - Организациони тим утакмице
О5 - Састав екипе
О6 - Пријава за покретање дисциплинског поступка
О7 - Изјава - сведочење
О8 - Изјава - одбрана
О9 - Најава приговора
О10 - Мишљење о суђењу
О12 - Искључени играч
О13 - Повређени играч