Обрасци

Обрасци

О1 - Извештај о прегледу спортског објекта
О2 - Захтев за издавање лиценци
О3 - Записник са рукометне утакмице
О4 - Организациони тим утакмице
О5 - Састав екипе
О6 - Пријава за покретање дисциплинског поступка
О7 - Изјава - сведочење
О8 - Изјава - одбрана
О9 - Најава приговора
О10 - Мишљење о суђењу
О12 - Искључени играч
О13 - Повређени играч
О14 - Оцена здравствене способности
О16 - Изјава - КОВИД -19
О17 - Изјава о повреди
Евиденциони лист члана