Вести

Одлуке Управног одбора РСС и Управног одбора Заједнице тренера

На седници Управног одбора Рукометног савеза Србије, одржаној дана 28.12.2020 у Београду, усвојен је измењен календар такмичења у Супер Б рукометној лиги за мушкарце и жене.

Обавештење о измењеном календару такмичења

Такође је и Заједница тренера Рукометног савеза Србије 25.12.2020 године у Крагујевцу одржала своју седницу Управног одбора и притом донела следеће одлуке:

1. Уплату свих чланарина, могу извршити само физичка лица – тренери, чланови Заједнице. У случају да уплату изврши правно лице – клуб, уплата ће бити враћена, као погрешна.
2. У складу са чланом 5. Правилником о књизи чланова  а у циљу ажурирања података, обавезују се сви тренери, чланови Заједнице тренера, да електронским путем на меил адресу ztrss1@gmail.com доставе попуњен Образац – Евиденциони лист члана (у прилогу), Образац се доставља у wordu, попуњен ћирилицом, без потписивања, са личне адресе електронске поште члана. У прилогу попуњеног обрасца, обавезна је достава очитане личне карте, или фотокопиране, ако је без чипа. Доставу наведених података потребно је извршити у року од 5 дана.
3. Достава 7 броја часописа „40 х 20“, вршиће се поштанском доставом на личне адресу чланова.
ЗАЈЕДНИЦА

Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштва и савеза

Евиденциони лист члана