Одлуке и упутства

Одлуке и упутства

Упутство за попуњавање записника
Кодекс понашања клубова у такмичењу
Правилник о књизи чланова спортских удружења, друштава и савеза
Упутство о спортским објектима
Посебна одлука о организацији и спровођењу такмичења - за клубове
Одлука о висини чланарине
Одлука о висини и начину исплате трошкова сл.лица