Тела и органи лиге

Скупштина

Милан Недељковић

Председник

Катарина Ђурић

Потпредседник

Драган Крстић

Потпредседник

Управни одбор

Ана Живановић

Председник

Светлана Ничевски

Потпредседник

Александар Бојичић

Члан

Иван Ускоковић

Потпредседник

Срђан Илић

Члан

Кристина Јоксимовић

Члан

Душан Радовић

Члан

Александар Кабић

Члан

Владимир Јанковић

Члан

Секретар

Милутин Тасић

Сарадник за техничке и административне послове

Лига

Иван Миливојевић

Директор

Владимир Николић

Сарадник за судијска питања

Надзорни одбор

Бранислав Тасић

Председник

Слободан Милошевић

Члан

Лазар Мишков

Члан